ISPO全球创新大赛

每年,作为世界上最大的体育产业初创企业竞赛,ISPO Brandnew都会选出具有真正市场潜力的、最具创新性的产品。 本届共有400家企业及团队参赛,50家精选企业参展ISPO Munich,入住新锐品牌展区(Brendnew Village),并在ISPO Munich展会现场揭晓年度总冠军

 “今年大赛的参赛情况非常喜人:评奖过程最后,甚至细化到了设计、功能或演示中的各种细节内容。除了整体概念的一致性外,产品的适销性一直都是决定因素之一。”

                                                                     ——David Badalec,ISPO Brandnew项目总监

2020年“ISPO全球创新大赛”获奖名单

2019年“ISPO全球创新大赛”获奖名单​

2018年“ISPO全球创新大赛”获奖名单​

2017年“ISPO全球创新大赛”获奖名单​