Nanjing Sports Carnival 2023 2023年08月04日 - 06日

参展申请

Nanjing Sports Carnival 2023亚洲运动用品与时尚展(南京站)

将在2023年8月4-6日(周五 - 周日)举办,地点在南京国际展览中心。

Nanjing Sports Carnival 2023现已火热开卖!

参展请联系:

Lexie Zhang / 张杰 +86 21 2020 5559

Lexie.Zhang@mm-sh.com

Morgan Lv / 吕国栋 +86 21 2020 5617

Morgan.Lv@mm-sh.com

联系我们

  • 电话

    Lexie Zhang / 张杰 +86 21 2020 5559
    Morgan Lv / 吕国栋 +86 21 2020 5617